ownCloud Server: 1 - MINI PACK
 Artikelcode: WECLOWN-x001
NUmmer Fabrikant:
Merk:
EAN-code: WECLOWN-x001

ownCloud Server


Access, Sync and Share your data, under your control!


ownCloud provides access to your data through a web interface or WebDAV while providing a platform to easily view, sync and share across devices?all under your control. ownCloud?s open architecture is extensible via a simple but powerful API for applications and plugins and works with any storage.

Access Your Data


Store your files, folders, contacts, photo galleries, calendars and more on a server of your choosing. Access that folder from your mobile device, your desktop, or a web browser. Access your data wherever you are, when you need it.

Sync Your Data


Keep your files, contacts, photo galleries, calendars and more synchronized amongst your devices. One folder, two folders and more ? get the most recent version of your files with the desktop and web client or mobile app of your choosing, at any time.

Share Your Data


Share your data with others, and give them access to your latest photo galleries, your calendar, your music, or anything else you want them to see. Share it publicly, or privately. It is your data, do what you want with it.

MINI PACK


- 1 vCPU
- 0.5 GB gegarandeerd geheugen
- 20 GB harde schijf ruimte

Voordelen van Cloud Computing:


Flexibiliteit & schaalbaarheid


- Geen aanschaf van eigen hardware
- Geen aankoop van licenties
- Resources snel aanpasbaar (memory, CPU & diskspace)

Managed services


- 24/7 live monitoring
- Dagelijkse backup controle

Backup & Disaster Recovery


- Dagelijkse backup
- Maandelijkse snapshot van uw server
- Alle type backups worden opgeslagen in een tweede datacenter!
- Schijfruimte in het tweede datacenter wordt aangerekend vanaf 0,10€ per GB per maand

Klasse A datacenters


- Geklimatiseerd klasse A datacenter
- Bescherming tegen stroomuitval met UPS en generatoren
- Bescherming tegen brand en inbraak
- Inclusief stroomverbruik

24/7 Network en server monitoring & dagelijkse controle van de backup


Aan de hand van deze dienst worden alle belangrijke netwerk componenten 24/7 opgevolgd en wordt er dagelijks een backup controle uitgevoerd.

24/7 Monitoring tools


- ITAF voorziet in uitgebreide monitoring tools zodat netwerk componenten en servers 24/7 kunnen opgevolgd worden.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
* Real-time monitoring
* Historische monitoring data
- Dankzij de 24/7 monitoring worden de klant en de engineers van ITAF voorzien van de juiste tools om snel in te grijpen bij incidenten of problemen en kan er aan trendanalyse gedaan worden. De klant blijft eindverantwoordelijke voor de systemen die hij gebruikt. ITAF kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor een bepaalde onderbreking of downtime.

Server monitoring


- Op een server worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Swap disk gebruik
* Load van de server
* Disk space gebruik
* Connectiviteit naar de server
* Gebruikers die inloggen op het systeem (enkel bij een Linux OS)
* Beschikbaarheid van de SSH service (enkel bij een Linux OS)
* Backup service
* Aantal processen

Switch monitoring


- Op een switch worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Interfaces
* Environment monitoring (temperature/fan
* Load
* Memory
(Opmerking: switch monitoring is mogelijk indien het Cisco apparatuur betreft)

Extra monitoring


- Extra checks kunnen worden uitgevoerd in functie van het doel van de server en de noden van de klant. Zo kan bijvoorbeeld het mail proces gecontroleerd worden bij een mail server.
- Voor meer complexe omgevingen kunnen end-to-end checks geïmplementeerd worden.

Notificatie systeem


- Indien gewenst kunnen één of meerdere medewerkers mail en/of SMS notificaties ontvangen bij het optreden van verstoringen welke waargenomen worden door het 24/7 monitoring platform.

Dashboard


- Aan de hand van een netwerkoverzicht kan een monitoring dashboard voorzien worden waarbij op één overzicht visueel de status van het netwerk en de servers worden voorgesteld.
- Bij een mouse-over zijn meer details zichtbaar per endpoint.

Service Center


- Via het Service Center krijgt u twee overzichten ter beschikking:
* Real time monitoring: een real time overzicht van de diverse checks.
* Historical monitoring data: grafieken die historische monitoring data bevatten.

Backup


Backup applicatie


- ITAF voorziet een backup systeem voor het nemen van diverse backups: files, databases en server images.
- Indien de klant een bestaande backup oplossing heeft en wenst te behouden kan deze in beheer genomen worden door ITAF. Onderstaande punten kunnen dan wel verschillen in functie van de mogelijkheden van de applicatie en de wensen van de klant.

Dagelijkse backup controle


- Op elke werkdag wordt gecontroleerd of de backup job werd uitgevoerd.
- Ingeval van een verstoring zal er een evaluatie plaatsvinden en onderscheid gemaakt worden tussen een minor en major issue:
* Wanneer het een kleine verstoring betreft of de verstoring deed zich nog maar zelden voor zal er geen specifieke actie ondenomen worden. De volgende backup zal dan garant staan voor een goede backup.
* Wanneer zich een grote verstoring voordoet of wanneer de verstoring zich reeds enkele malen heeft herhaald zal een nieuwe backup ingeregeld worden.
- Op maandag worden eveneens de backup jobs van het weekend gecontroleerd.
- Dankzij deze dagelijkse controle wordt de kans op foutieve backups of het niet hebben van backups drastisch verminderd. De klant blijft eindverantwoordelijke voor de backup van zijn gegevens. ITAF kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data of backups.

Backup policy


- Standaard wordt gebruik gemaakt van de onderstaande backup policy. Deze wordt aangepast naargelang de behoefte van de klant.

Files


- Maandelijkse full backup welke 8 weken wordt bewaard
- Dagelijkse incrementele backup welke 13 dagen wordt bewaard
- Wekelijkse differentiële backup welke 5 weken wordt bewaard
Dit resulteert in een Recovery Point Objective (RPO) van:
* De mogelijkheid om een backup te restoren van de laatste 7 nachtelijke backup
* De mogelijkheid om een backup te restoren van de laatste 4 wekelijkse backup

Server images


- Indien servers gevirtualiseerd zijn wordt er maandelijks een automatische server image backup genomen.
- Indien servers niet gevirtualiseerd zijn kan deze actie periodiek manueel uitgevoerd worden.
Server images staan garant voor een snelle restore van een server in geval van een ernstige verstoring.

Disaster recovery backup


- Parallel met de lokale backup kan een backup naar een datacenter uitgevoerd worden. Deze backup dient voor disaster recovery. Zo kan de organisatie in geval van een ramp (diefstal, brand, overstroming, enz.) terugvallen op de data uit het datacenter.
- De disaster recovery backup is een syncronisatie van de actuele data (Files).
- Van de databases kunnen de backups gesyncroniseerd worden naar het datacenter.
- De syncronisatie wordt tijdens de nacht uitgevoerd.
- De disaster recovery backup policy wordt in samenspraak met de klant opgemaakt. De mogelijkheden van een backup naar het datacenter hangen sterk af van de beschikbaarheid van de netwerk bandbreedte. Als voorbeeld kan volgend theoretisch model gebruikt worden: als de klant 2 Mbit kan ter beschikking stellen voor de disaster recovery backup zal een synchronisatie van 25 GB data 1 dag in beslag nemen.

Backup kwartaal review


- Elk kwartaal krijgt de klant een overzicht aan de hand van een ticket van alle componenten waarvan een backup wordt genomen.
- Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan te geven of bepaalde files, directories of databases al dan niet dienen opgenomen te worden in de backup. ITAF kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van bepaalde zaken in de backup.

Service Center


- In het Service Center is steeds een overzicht ter beschikking van:
* de specifieke set aan directories en files die wel of juist niet worden opgenomen in de backup van een server.
* alle gebruikte opslagruimte in het datacenter (Disaster Recovery Backup). Dit per server en per type backup.
- Restores van files kunnen uitgevoerd worden aan de hand van een webinterface. Indien gewenst kan een ticket gepost worden en zal de restore uitgevoerd worden in regie door medewerkers van ITAF.

Recht op interventies


- Dit contract houdt eveneens in dat de klant het recht heeft voor het aanvragen van ad-hoc interventies.
- Deze interventies kunnen eventueel remote uitgevoerd worden of er kan een engineer on-site ter plaatse komen.
- Interventies kunnen het verhelpen zijn van verstoringen (Incidenten) of het uitvoeren zijn van wijzigingen (Changes).
- Interventies worden in regie uitgevoerd.


Voorraad: 100
Tekst
ownCloud Server: 1 - MINI PACK
40,00 €