Monitoring 24/7 & daily backup control (SMB physical server)
 Artikelcode: DNMSSS-x1smb
NUmmer Fabrikant:
Merk:
EAN-code: DNMSSS-x1smb

24/7 Network en server monitoring

Deze dienstverlening omvat het ter beschikking stellen van software en het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot server- en netwerkmonitoring evenals server back-up.
Het doel van de dienstverlening "monitoring" is om het normaal functioneren van de apparatuur en software op de infrastructuur van de klant te kunnen opvolgen en bij afwijkingen hiervoor alarmen aan te maken.
Het doel van dienstverlening "back-up controle" is om het slagen of falen van de verschillende back-ups te kunnen opvolgen en alarmen aan te maken indien een back-up faalt of niet uitgevoerd wordt.
De klant blijft de eindverantwoordelijke voor de systemen die hij gebruikt. ITAF kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor een bepaalde onderbreking of downtime.
Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele wijzigingen in zijn infrastructuur, software en/of structuur van de data door te geven aan ITAF, zodat dit kan worden opgenomen in de monitoring en de dagelijkse controle van de back-ups.
Dergelijke veranderingen kunnen worden aangevraagd via een Change Request (CR) ticket in het ITAF Service Center.

Netwerk en server monitoring

De ITAF monitoring tools (software) worden ingesteld om de server- en netwerkinfrastructuur van de klant permanent te monitoren. De volgende tools worden hiervoor ter beschikking gesteld:
- Real-time monitoring
- Performance & capacity graphing

Real-time monitoring

De server- en netwerkinfrastructuur van de klant wordt om de 3 minuten gecontacteerd en een uitgebreide reeks metingen worden uitgelezen en vergeleken met de verwachte waarden.
Indien de apparatuur niet bereikbaar is, wordt er een DOWN of UNREACHABLE alarm aangemaakt in de monitoring software.
Indien de apparatuur wel bereikbaar is, maar de waarde afwijkt van de verwachte waarde, wordt er, afhankelijk van hoe sterk de waarde afwijkt van de verwachte waarde, een WARNING of een CRITICAL alarm aangemaakt. Dit wordt bepaald door twee in te stellen drempels: bij overschrijding van de eerste drempel verschijnt er een WARNING alarm, bij overschrijding van de tweede drempel verschijnt er een CRITICAL alarm. Bij bepaalde metingen vallen beide drempels samen en verschijnt er onmiddellijk een CRITICAL alarm.
In overleg met de klant, kunnen:
- de statusmetingen worden gevisualiseerd op technische tekening, bijvoorbeeld van de netwerk topologie en/of een schematische voorstelling van de server infrastructuur
- de statusmeldingen worden gevisualiseerd op een dashboard, waarop de samenvatting van de verschillende alarmen kan worden weergegeven.
De lijst met standaardmetingen die worden uitgevoerd voor een server- of netwerkcomponent, is platformafhankelijk:

Cisco routers

- Status van de ventillatoren, temperatuur, de load
- Vrij werkgeheugen
- Up/down status van interfaces en BGP peerings

Cisco switches

- Status van de ventillatoren, temperatuur, de load
- Vrij werkgeheugen

Linux servers

- Status van de back-up agent, het NTP proces, postfix proces, snmpd proces, sshd proces
- Het totale aantal processen
- Vrije ruimte op de root partitie, vrij werkgeheugen, vrije ruimte op de swap partitie

Windows servers

- Status van het processor gebruik, de SNMP service
- Vrije ruimte op de systeem partitie ( c: ), vrije ruimte op het wisselbestand (page file)

ITAF Cloud firewalls

- Status van het NTP proces, postfix proces, snmpd proces, sshd proces, nslcd, proces, cron proces, de load
- Het totale aantal processen
- Vrije ruimte op de root en var partities, vrij werkgeheugen, vrije ruimte op de swap partitie

Fysieke servers

- Status van fysieke schijven
- Status van het RAID-volume

Storage appliances

- Status van de controller(s) en de netwerkpoorten op de controller(s)
- Status van fysieke schijven
- Status van het RAID-volume
Deze standaardmetingen kunnen verder worden uitgebreid met software-specifieke metingen, voor zover dit door de klant wordt doorgegeven aan ITAF tijdens op de opstart van de dienstverlening of achteraf via Change Request tickets.
De metingen zijn te allen tijde voor de klant raadpleegbaar via het ITAF Service Center.
Op vraag van de klant kunnen er e-mail en/of SMS notificaties voor bepaalde metingen worden ingesteld.

Performance & capacity graphing

De server- en netwerkinfrastructuur van de klant wordt om de 5 minuten gecontacteerd en een uitgebreide reeks aan metingen worden uitgelezen.
Deze metingen worden opgeslagen in een hiervoor speciaal ontworpen "time series" databank, waarbij de volgende granulariteit wordt bijgehouden:
- Afgelopen 24u: 5-minuut waarden
- Afgelopen week: 30-minuut gemiddelden
- Afgelopen maand: 2-uur gemiddelden
- Afgelopen jaar: 1-dag gemiddelden
De waarden kunnen vervolgens geraadpleegd worden via de visualisaties in verschillende grafieken en bieden informatie met betrekking tot trend analyse, het detecteren van afwijkende metingen over langere periodes en capaciteitsplanning.
Deze grafieken zijn ten allen tijde voor de klant raadpleegbaar via het ITAF Service Center.

Instellen en opvolging van de monitoring

Bij de opstart van deze dienstverlening "monitoring", zal de ITAF projectleider samen met de klant de infrastructuurcomponenten (hardware en/of software) in kaart brengen en documenteren. Deze inventaris wordt vervolgens gebruikt voor de technische implementatie van de monitoring.
De klant kan ten allen tijde een verificatie van de volledigheid van de metingen aanvragen.
ITAF medewerkers volgen deze metingen op gedurende de uitgebreide kantooruren van 7u 's morgens tot en met 18u 's avonds (CET/CEST). Wanneer er een alarm verschijnt, wordt er door een medewerker een pro-actief incident ticket aangemaakt, aan de hand waarvan de klant wordt ingelicht over het alarm. Bij verstoringen met een grote impact probeert de ITAF Service Desk ook telefonisch contact op te nemen met de klant.
In geval van server- en/of netwerkcomponenten die volledig in beheer vallen van ITAF, ondernemen de ITAF medewerkers de nodige acties om de verstoring of de afwijking te verhelpen.
In geval van server- en/of netwerkcomponenten die niet onder het volledige beheer van ITAF vallen, zal ITAF een beslissing van de klant vragen of de klant zelf de corrigerende acties onderneemt, dan wel of de klant wenst dat ITAF deze corrigerende acties onderneemt.

Back-up

ITAF voorziet een back-up systeem voor het nemen van diverse types van back-up:
- Back-ups van bestanden (file backup)
- Back-ups van databanken (database backup)
- Back-ups van volledige virtuele servers (image backup)
- Back-ups van applicatie data
De volledige functionaliteit en rapportage zoals hieronder beschreven is van toepassing voor de standaard back-up oplossing van ITAF. Indien de klant beschikt over een bestaande back-up oplossing, kan deze in beheer genomen worden door ITAF, maar zal er geen alarmering en rapportage beschikbaar zijn.

Back-up policy

Standaard wordt gebruik gemaakt van onderstaande back-up policy. Bij de opstart van de dienstverlening "back-up controle", zal de ITAF projectleider samen met de klant de software en data van de klant in kaart brengen en documenteren. Deze inventaris wordt vervolgens gebruikt voor de technische implementatie van de back-up software en de back-up policy.

Back-ups van bestanden

Maandelijkse volledige back-up die gedurende 8 weken wordt bewaard
Dagelijkse incrementele backup die gedurende 13 dagen wordt bewaard
Wekelijkse differentiële backup die gedurende 5 weken wordt bewaard
Dit resulteert in het volgende Recovery Point Objective (RPO):
- De mogelijkheid om een back-up te restoren van de laatste 7 nachtelijke back-up
- De mogelijkheid om een back-up te restoren van de laatste 4 wekelijkse back-up

Back-ups van databanken

Wekelijkse database back-up die gedurende 4 weken wordt bijgehouden
Dagelijkse database back-up die gedurende 7 dagen wordt bijgehouden
Dit resulteert in het volgende Recovery Point Objective (RPO):
- De mogelijkheid om een back-up te restoren van de laatste 7 nachtelijke back-up
- De mogelijkheid om een back-up te restoren van de laatste 4 wekelijkse back-up
Voor zover dit door de databank software wordt ondersteund en de klant dit aanvraagt tijdens de inventarisatie bij de opstart van de dienstverlening of via een Change Request ticket, kan er een technische implementatie worden uitgevoerd die "point in time" recovery's mogelijk maakt.
Systeemdatabases volgen een ander backup-schema en vallen niet onder de bovenvermelde RPO strategie.

Back-ups van volledige virtuele servers

Van een virtuele server die op de xen, KVM of ESX hypervisors draaien, wordt er maandelijks een volledige kopie van de server gemaakt.

Back-ups van applicatie data

Voor zover dit door de applicatie wordt ondersteund en de klant dit aanvraagt tijdens de inventarisatie bij de opstart van de dienstverlening of via een Change Request ticket, kan er een technische implementatie worden uitgevoerd van applicatie data. De eigenschappen van wat dit inhoudt en wat er mogelijk is zijn volledig afhankelijk van de applicatie.

Voor back-ups van mail servers, gelden de volgende eigenschappen:

Microsoft Exchange
Dagelijkse back-up van iedere mailbox die 30 dagen wordt bewaard. Dit laat toe om verwijderde mails terug te zetten binnen een periode van 30 dagen
Dagelijkse back-up van de volledige exchange server databank. Dit laat toe om de volledige databank terug te zetten in het geval de server en/of de databank beschadigd raken. Deze back-ups worden gedurende 2 dagen bewaard.

Zimbra Exchange - Network Edition
Back-up gebaseerd op de Zimbra software
Wekelijks wordt er een volledige back-up genomen, dagelijks een incrementele
Men kan tot 30 dagen terug in de tijd een volledige mailbox restoren (Recovery Point Objective)

Zimbra Exchange - Open Source Edition
Dagelijkse standaard back-up genomen van de bestanden (zie back-up policy "Backup van bestanden")
Dagelijkse back-up van de MySQL databank (zie back-up policy "Back-ups van databanken")
Men kan enkel een back-up van de volledige databank terugzetten

Zimbra Exchange - Open Source Edition + Zextras software
Dagelijkse back-up van de mailboxen aan de hand van de Zextras software
Men kan tot 30 dagen terug in de tijd een volledige mailbox restoren (Recovery Point Objective)
 

Kerio Exchange back-up
Dagelijkse standaard back-up van de bestanden van de Kerio Exchange server (zie back-up policy "back-ups van bestanden").

Opslag van back-ups

De plaats waar de back-ups worden opgeslagen, hangt af van de door de klant gekozen oplossing.

Back-ups van servers in de vestiging van de klant

Voor de opslag van back-ups van servers die zich in de vestiging van de klant bevinden, zijn er twee mogelijkheden:
Opslag op een aparte (externe of interne) harde schijf op dezelfde server
Opslag op de harde schijven op een aparte back-up server
De keuze van de opslagmethode wordt gemaakt door de klant.

Back-ups van servers in een ITAF datacenter

Voor de opslag van back-ups van servers die zich in een ITAF datacenter bevinden, zijn er twee mogelijkheden:
Opslag op een gedeelde back-up server in een tweede datacenter, verschillend van het datacenter waar de te back-uppen server zich bevindt
Opslag op een eigen back-up server, waarbij de klant de keuze heeft of de back-up server in hetzelfde datacenter of in een ander datacenter wordt geplaatst

Disaster recovery back-up

ITAF biedt optioneel een disaster recovery back-up aan, waarbij de data van de servers die zich in de vestiging van de klant bevinden kunnen worden gekopieerd naar de back-up opslag in een ITAF datacenter. Deze optie is enkel van toepassing op back-ups van servers in de vestiging van de klant, niet voor servers in een ITAF datacenter.
Dit beschermt de data van de klant tegen verlies in geval van het plotse verlies of beschadiging van de servers en/of de data in de vestiging van de klant, bijvoorbeeld bij diefstal, brand, overstroming.
De volgende eigenschappen zijn van toepassing:
- Enkel de meest recente data worden bijgehouden, er kunnen geen oudere versies van de data teruggezet worden.
- Het kopiëren van de data naar het datacenter gebeurt 's nachts wanneer er geen andere belasting op de internet lijn van de klant is.
- De details van de disaster recovery back-up worden in samenspraak met de klant gemaakt en zijn sterk afhankelijk van de snelheid van de internetlijn die gebruikt kan worden voor het kopiëren van de data naar het datacenter. Ter referentie: om 10GB data naar het datacenter te kopiëren in een tijdspanne van 12u (19u-7u), is ongeveer 2mbit capaciteit op de internetlijn nodig.
De initiële transfer van data naar het datacenter kan aan de hand van een draagbaar opslagmedium uitgevoerd worden (USB harde schijf).

Dagelijkse back-up controle

De back-up software is ingesteld om de status van iedere back-up taak te rapporteren naar de real-time monitoring software. De status geeft aan of een back-up taak succesvol is afgerond dan wel gefaald heeft. De real-time monitoring software verwacht periodiek een nieuw rapport van de back-up software met de status van iedere back-up taak. Voor back-up taken die dagelijks lopen, verwacht de monitoring bijvoorbeeld binnen de 30u een nieuwe status update.
Wanneer er een status update voor een gefaalde back-up wordt gerapporteerd, of wanneer er geen nieuwe status update binnenkomt omdat de back-up taak tegen de verwachting in niet opgestart werd, maakt de monitoring software een WARNING alarm aan.
Elke dag (7 op 7, 365 dagen per jaar) worden tussen 7u en 9u 's morgens de gefaalde of niet-uitgevoerde back-up taken overlopen door een ITAF medewerker en wordt er voor deze back-up taken een proactief incident ticket aangemaakt.
De ITAF medewerker voert voor iedere gefaalde of niet-uitgevoerde back-up een korte analyse uit van de oorzaak en zal, op basis van deze analyse evenals de eventuele impact van het manueel opstarten van een back-up, op dat moment beslissen of de back-up alsnog onmiddellijk wordt uitgevoerd, dan wel of de volgende periodieke back-up (in de meeste gevallen de volgende nacht) wordt afgewacht.
De klant wordt ingelicht over de beslissing en eventuele acties in het ticket. Pas wanneer de back-up taak terug geslaagd is, wordt het proactieve incident ticket afgesloten.
Bij het meermaals op elkaar volgend falen of niet worden uitgevoerd van een back-up taak, wordt er een apart problem ticket aangemaakt, waarbij ten gronde wordt nagekeken waarom de steeds terugkerende problemen met de back-up taak zich voordoen. In dit problem ticket wordt de klant op de hoogte gehouden van de analyse ten gronde.
 

Kwartaaloverzicht van de back-upinstellingen

Elk kwartaal krijgt de klant via een ticket een overzicht van alle servers en data waarvan een back-up wordt genomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit overzicht na te kijken op juistheid en volledigheid. ITAF kan onder geen beding aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van bepaalde zaken in de back-ups.
In het ITAF Service Center kan de klant te allen tijde een overzicht raadplegen van:
de specifieke set aan folders en bestanden die wel of juist niet worden opgenomen in de bestandsback-up van een server
In geval dat de data van de klant wordt opgeslagen op een gedeelde back-up server in het datacenter, kan de klant zien hoeveel back-up ruimte er in beslag genomen wordt, per server en per type back-up

Terugzetten van back-ups

Het terugzetten van back-ups (restores) kan worden aangevraagd via het ITAF Service Center en zal door een ITAF medewerker worden behandeld in regie. Optioneel kan er tijdens het instellen van de back-ups voor de klant voorzien worden dat de klant zelf restores kan uitvoeren via een web interface.
Dankzij deze dagelijkse back-upcontrole aangevuld met de kwartaaloverzichten van de back-upinstellingen, wordt de kans op falende back-ups, het niet worden uitgevoerd van back-ups of onvolledige back-ups drastisch verminderd.
De klant blijft de eindverantwoordelijke voor de back-up van zijn gegevens. ITAF kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data of back-ups.
 Voorraad: 0
Tekst
Monitoring 24/7 & daily backup control (SMB physical server)
35,00 €