Monitoring 24/7 - virtual server
 Artikelcode: DNMSSS-MON-VS
NUmmer Fabrikant:
Merk:
EAN-code: DNMSSS-MON-VS

24/7 Network en server monitoring

Deze dienstverlening omvat het ter beschikking stellen van software en het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot server- en netwerkmonitoring evenals server back-up.
Het doel van de dienstverlening "monitoring" is om het normaal functioneren van de apparatuur en software op de infrastructuur van de klant te kunnen opvolgen en bij afwijkingen hiervoor alarmen aan te maken.
Het doel van dienstverlening "back-up controle" is om het slagen of falen van de verschillende back-ups te kunnen opvolgen en alarmen aan te maken indien een back-up faalt of niet uitgevoerd wordt.
De klant blijft de eindverantwoordelijke voor de systemen die hij gebruikt. ITAF kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor een bepaalde onderbreking of downtime.
Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele wijzigingen in zijn infrastructuur, software en/of structuur van de data door te geven aan ITAF, zodat dit kan worden opgenomen in de monitoring en de dagelijkse controle van de back-ups.
Dergelijke veranderingen kunnen worden aangevraagd via een Change Request (CR) ticket in het ITAF Service Center.

Netwerk en server monitoring

De ITAF monitoring tools (software) worden ingesteld om de server- en netwerkinfrastructuur van de klant permanent te monitoren. De volgende tools worden hiervoor ter beschikking gesteld:
- Real-time monitoring
- Performance & capacity graphing

Real-time monitoring

De server- en netwerkinfrastructuur van de klant wordt om de 3 minuten gecontacteerd en een uitgebreide reeks metingen worden uitgelezen en vergeleken met de verwachte waarden.
Indien de apparatuur niet bereikbaar is, wordt er een DOWN of UNREACHABLE alarm aangemaakt in de monitoring software.
Indien de apparatuur wel bereikbaar is, maar de waarde afwijkt van de verwachte waarde, wordt er, afhankelijk van hoe sterk de waarde afwijkt van de verwachte waarde, een WARNING of een CRITICAL alarm aangemaakt. Dit wordt bepaald door twee in te stellen drempels: bij overschrijding van de eerste drempel verschijnt er een WARNING alarm, bij overschrijding van de tweede drempel verschijnt er een CRITICAL alarm. Bij bepaalde metingen vallen beide drempels samen en verschijnt er onmiddellijk een CRITICAL alarm.
In overleg met de klant, kunnen:
- de statusmetingen worden gevisualiseerd op technische tekening, bijvoorbeeld van de netwerk topologie en/of een schematische voorstelling van de server infrastructuur
- de statusmeldingen worden gevisualiseerd op een dashboard, waarop de samenvatting van de verschillende alarmen kan worden weergegeven.
De lijst met standaardmetingen die worden uitgevoerd voor een server- of netwerkcomponent, is platformafhankelijk:

Cisco routers

- Status van de ventillatoren, temperatuur, de load
- Vrij werkgeheugen
- Up/down status van interfaces en BGP peerings

Cisco switches

- Status van de ventillatoren, temperatuur, de load
- Vrij werkgeheugen

Linux servers

- Status van de back-up agent, het NTP proces, postfix proces, snmpd proces, sshd proces
- Het totale aantal processen
- Vrije ruimte op de root partitie, vrij werkgeheugen, vrije ruimte op de swap partitie

Windows servers

- Status van het processor gebruik, de SNMP service
- Vrije ruimte op de systeem partitie ( c: ), vrije ruimte op het wisselbestand (page file)

ITAF Cloud firewalls

- Status van het NTP proces, postfix proces, snmpd proces, sshd proces, nslcd, proces, cron proces, de load
- Het totale aantal processen
- Vrije ruimte op de root en var partities, vrij werkgeheugen, vrije ruimte op de swap partitie

Fysieke servers

- Status van fysieke schijven
- Status van het RAID-volume

Storage appliances

- Status van de controller(s) en de netwerkpoorten op de controller(s)
- Status van fysieke schijven
- Status van het RAID-volume
Deze standaardmetingen kunnen verder worden uitgebreid met software-specifieke metingen, voor zover dit door de klant wordt doorgegeven aan ITAF tijdens op de opstart van de dienstverlening of achteraf via Change Request tickets.
De metingen zijn te allen tijde voor de klant raadpleegbaar via het ITAF Service Center.
Op vraag van de klant kunnen er e-mail en/of SMS notificaties voor bepaalde metingen worden ingesteld.

Performance & capacity graphing

De server- en netwerkinfrastructuur van de klant wordt om de 5 minuten gecontacteerd en een uitgebreide reeks aan metingen worden uitgelezen.
Deze metingen worden opgeslagen in een hiervoor speciaal ontworpen "time series" databank, waarbij de volgende granulariteit wordt bijgehouden:
- Afgelopen 24u: 5-minuut waarden
- Afgelopen week: 30-minuut gemiddelden
- Afgelopen maand: 2-uur gemiddelden
- Afgelopen jaar: 1-dag gemiddelden
De waarden kunnen vervolgens geraadpleegd worden via de visualisaties in verschillende grafieken en bieden informatie met betrekking tot trend analyse, het detecteren van afwijkende metingen over langere periodes en capaciteitsplanning.
Deze grafieken zijn ten allen tijde voor de klant raadpleegbaar via het ITAF Service Center.

Instellen en opvolging van de monitoring

Bij de opstart van deze dienstverlening "monitoring", zal de ITAF projectleider samen met de klant de infrastructuurcomponenten (hardware en/of software) in kaart brengen en documenteren. Deze inventaris wordt vervolgens gebruikt voor de technische implementatie van de monitoring.
De klant kan ten allen tijde een verificatie van de volledigheid van de metingen aanvragen.
ITAF medewerkers volgen deze metingen op gedurende de uitgebreide kantooruren van 7u 's morgens tot en met 18u 's avonds (CET/CEST). Wanneer er een alarm verschijnt, wordt er door een medewerker een pro-actief incident ticket aangemaakt, aan de hand waarvan de klant wordt ingelicht over het alarm. Bij verstoringen met een grote impact probeert de ITAF Service Desk ook telefonisch contact op te nemen met de klant.
In geval van server- en/of netwerkcomponenten die volledig in beheer vallen van ITAF, ondernemen de ITAF medewerkers de nodige acties om de verstoring of de afwijking te verhelpen.
In geval van server- en/of netwerkcomponenten die niet onder het volledige beheer van ITAF vallen, zal ITAF een beslissing van de klant vragen of de klant zelf de corrigerende acties onderneemt, dan wel of de klant wenst dat ITAF deze corrigerende acties onderneemt.Voorraad: 0
Tekst
Monitoring 24/7 - virtual server
10,00 €